Andres Serrano en de hedendaagse Amerikaanse fotografie Lezing gevolgd door rondleiding

Amarant vzw

Docent: Charlotte Crevits

Tijdens de lezing krijgt u een situatieschets van de hedendaagse Amerikaanse fotografie door Charlotte Crevits, die onderzoek verricht naar hedendaagse fotografie, film en video in relatie tot institutionele kritiek. Ze belicht een aantal sleutelfiguren, waaronder fotograaf Andres Serrano, Robert Mapplethorpe, Laurie Simmons en Cindy Sherman. Er zal dieper ingegaan worden op het oeuvre van Serrano die controversiële onderwerpen zoals dood, naakte lichamen en geloof introduceerde in de Amerikaanse fotografie. Tevens zal zijn praktijk gesitueerd worden binnen de bredere context van post-conceptuele fotografie uit de jaren 1980-90 waarbij sociale thematieken als gender en AIDS een centrale rol innamen.

Vervolgens bezoekt u met een ervaren gids van het educatief team van het KMSKB de fototentoonstelling van Andres Serrano, waarvan sommige beelden misschien wel wat gevoelig kunnen liggen. De tentoonstelling heet niet toevallig: ‘Uncensored Photographs’. De fotografie van deze Amerikaanse kunstenaar onthult een vaak storende realiteit. 

Amarant biedt vorming aan over de geschiedenis en de actuele ontwikkelingen van beeldende kunst, muziek en filosofie. Hun educatief aanbod omvat cursussen, tentoonstellingsbezoeken, daguitstappen en reizen. Amarant wil de essentiële rol die kunst en filosofie spelen in zelfontplooiing en de samenleving versterken.

Reservatie

Tijdstip
Lezing 13:30-15:00
Rondleiding in tentoonstelling 15:15-16:45

Plaats
Auditorium B
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

Taal
Nederlands

Deelname
€ 17,50/15,50 (niet-leden/leden)

Inschrijvingen via Amarant