"Analyse van een poëtisch universum" door Valerie Delaey

Dit najaar loopt in Grand Palais in Parijs een overzichtstentoonstelling over het diverse oeuvre van de Catalaanse meester Joan Miró.
Een chronologisch overzicht van het werk van Miró leest als een kunsthistorisch overzicht van het modernisme. Vertrekkende vanuit het kubisme en het fauvisme schiep hij een poëtisch universum waarin hij het onderbewuste tot leven wekte. Daarin werd hij dan weer beïnvloed door het surrealisme dat droom en werkelijkheid laat versmelten. Vanaf WO II puurt Miró onder invloed van het abstract expressionisme de zichtbare wereld steeds verder uit tot de zuivere essentie. De kalligrafische vormen in felle kleuren lijken te zweven in een oneindige, kosmische leegte.
 Eenmaal de code van de beeldtaal gekraakt is, gaat een poëtische wereld open die  balanceert tussen contemplatieve rust en angst. Achter de kinderlijke vormen schuilt vaak een duistere wereld waarin thema’s als geweld en de verschrikkingen van de oorlog aan bod komen.


Amarant
 biedt vorming aan over de geschiedenis en de actuele ontwikkelingen van beeldende kunst, muziek en filosofie. Hun educatief aanbod omvat cursussen, tentoonstellingsbezoeken, daguitstappen en reizen. Amarant wil de essentiële rol die kunst en filosofie spelen in zelfontplooiing en de samenleving versterken.

TAAL (NL)
TIJDSTIP

10:30 - 16:30

ONTHAAL

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel
 

CONTACT & INFORMATIE

Inschrijvingen via Amarant