Geleid bezoek Geannuleerd

Rondleiding voor volwassenen

Wegens te weinig inschrijvingen, werd deze sessie geannuleerd. U kan wel deelnemen aan een sessie op een van de volgende dagen: 12.01 / 22.03 / 17.05.

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, hebben de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en de Belgische afdelingen van Amnesty International samen een mensenrechtenparcours uitgestippeld doorheen het hart van de collecties van de musea.

Het parcours over "mensenrechten" biedt een benadering van de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België via tien belangrijke thema's met betrekking tot de problematiek van de mensenrechten: gelijkheid van mensen, vrijheid en veiligheid, gerechtigheid, asiel en migratie, vrijheid van meningen en meningsuiting, sociale en economische rechten, onderwijs, rechten van de vrouw, rechten van het kind, afschaffing van de doodstraf. Elk thema verwijst naar een of meer artikelen uit de Universele verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948, waarvan we vorig jaar het 70-jarig bestaan vierden.

Er vinden rondleidingen plaats op volgende zondagen: 27 oktober en 15 december 2019 & 12 januari, 22 maart en 17 mei 2020.

TAAL (NL)

TIJDSTIP

15:15 - 16:45

ONTHAAL

KMSKB
Forum Old Masters Museum
Gresham - Koningsplein
1000 Brussel

 

TARIEVEN

12€ / 8€ (Vrienden van de KMSK, senioren, werklozen, studenten)  

 

MEER INFORMATIE

reservation@fine-arts-museum.be
T + 32(0)2 508 33 33
Dinsdag, donderdag & vrijdag: 10:00 - 12:00 / 14:30 - 16:00