Matrimoniumdagen Vrouwen in de kunst: een genderkwestie!

Rondleiding voor volwassenen

De rondleiding ‘Vrouwen in de kunst: een genderkwestie!’ onderzoekt de voorstelling van vrouwen in de kunstwerken van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België én de plaats die vrouwelijke kunstenaars in deze collectie innemen.

 

Deze rondleiding door de collecties van het Fin-de-Siècle Museum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bekijkt enerzijds de vertegenwoordiging van de vrouw in de werken die in de KMSKB bewaard worden, en anderzijds welke plaats artistieke vrouwen in deze collecties krijgen. Waarom worden vrouwelijke kunstenaars in de collecties van de KMSKB onzichtbaar gemaakt? Waar zou er ruimte voor hen kunnen en moeten zijn?

Tickets

 

TAAL (NL)

TIJDSTIP

11:15 - 12:45

ONTHAAL

Forum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

 
TARIEVEN

10€ / 8€ (Vrienden van de KMSK, senioren, werklozen, studenten)  

(inclusief museumtoegang)

 

MEER INFORMATIE

reservation@fine-arts-museum.be
T + 32(0)2 508 33 33
Dinsdag, donderdag & vrijdag: 10:00 - 12:00 / 14:30 - 16:00