(SOLD OUT) Special Day Fabrice Samyn & Alter ECHO(e)S

Lezingen, ontmoetingen, debatten, voorstellingen, rondleidingen...

Een uitzonderlijke dag gewijd aan de hedendaagse kunstenaar Fabrice Samyn in samenklank met de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. 

De schilderijen, beeldhouwwerken en installaties van Fabrice Samyn (met hun veelvuldige verwijzingen naar de kunstgeschiedenis) vormen "Alter echo's" met de werken in het Old Masters en het Magritte Museum. Het Museum, als ruimte voor onderzoek en beschouwing, wordt de ontmoetingsplaats van het geheugen en het zintuiglijke, van verleden en heden, van het zichtbare en verborgene.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling nodigen de Musea u uit voor een speciale dag met de kunstenaar, bemiddelaars en gastkunstenaars.

Het programma omvat lezingen, ontmoetingen, debatten, voorstellingen, rondleidingen, getuigenissen, activering van werken, enz.

De dag wordt afgesloten met een optreden van Vanasay Khamphommala in samenwerking met de Midis de la Poésie, voorafgegaan door een originele cross-reading met Fabrice Samyn. Er zijn ook exclusieve en inclusieve rondleidingen in dialoog met mensen met een visuele handicap.

 

OVERZICHT PROGRAMMA

DEEL 1 - TO SEE WITH THE LIPS (FR + NL) - 11:30 > 13:30

Ontdek de werken van Fabrice Samyn in het gezelschap van niet-zienden. Elke persoon roept zijn of haar perceptie van het verstrijken van de tijd op, waarbij blinden werken "activeren" met hun vingertoppen en hun "gezichtspunt" op het universum van Fabrice Samyn delen.

Beperkte groep: max. 12 personen 
Tarieven: 10€ (volwassenen) / 8€ (blinden en slechtzienden, vrienden van de KMSK, senioren, werklozen, studenten) / 4€ (- 18 jaar). Reservatie verplicht. Voor de rondleiding in het Nederlands klik hierVoor de rondleiding in het Frans klik hier

Tijdens de tentoonstelling zijn ook elke eerste woensdag van de maand werkactiviteiten en rondleidingen door Ibrahim Tamditi gepland. Registratie en reservatie zijn binnenkort beschikbaar op de KMSKB-website ‘Activiteiten’. 

 

DEEL 2 - MEET THE ARTIST – ALTER ECHO(e)S (FR + simultaanvertaling naar het Nederlands) - 15:00 > 17:30

15:00

MEET THE ARTIST

Inleiding tot de tentoonstelling: Jean-Philippe Theyskens bespreekt de hoofdthema's van de tentoonstelling in dialoog met de kunstenaar. (20')
#MuseumInQuestions
: focus op bepaalde thema's die verband houden met het door de kunstenaar ontwikkelde universum en die het Museum uitnodigen zichzelf in vraag te stellen (20')
Tussen Ellips en Equinox: h
oe kun je "naakt zien" als je vanaf je geboorte blind bent? Ibrahim Tamditi en Andrée Dumont bespreken hun samenwerking met de kunstenaar. Hoe moeten we het begrip tijdelijkheid opvatten? Het programma Equinoxe (Musée sur Mesure) presenteert interviews met mensen die blind zijn sinds hun geboorte, afgenomen in het kader van de tentoonstelling. (20')
Discussie / Vragen met het publiek (20')

16:30 (40')

ALTER ECHO(e)S

Ongepubliceerde cross-performance lezing met Fabrice Samyn - Performance met Vanasay Khamphommala.

Vanasay Khamphommala is een toneelschrijfster en performer van Frans-Laotiaanse afkomst. Na een muzikale opleiding (te moeilijk) en een academische carrière (te competitief), richtte ze in 2017 Lapsus chevelü op, een productiestructuur die Europese mythologieën bevraagt vanuit een trans* en postkoloniaal perspectief.

Tarieven: 10€ (volwassenen) / 8€ (blinden en slechtzienden, vrienden van de KMSK, senioren, werklozen, studenten) / 4€ (- 18 jaar). Reservatie verplicht. Koop uw ticket hier

Dit ticket geeft toegang tot de 'Meet the artist' en tot 'Alter echo(e)s', maar het is ook mogelijk om slechts aan één van de twee activiteiten deel te nemen.

"Meet the artist" en de voorstelling zullen hoofdzakelijk in het Frans worden gehouden. Een tolk zal vertalen naar het Nederlands. Een headset zal beschikbaar zijn voor simultaanvertaling naar het Nederlands. Gelieve op voorhand te reserveren bij de reservatiedienst.

 

Met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel en in samenwerking met de Midis de la Poésie

         

TALEN (FR/NL)
Een headset zal beschikbaar zijn voor simultaanvertaling naar het Nederlands. Gelieve op voorhand te reserveren bij de reservatiedienst.
 
DUUR

11:30 > 17:30

OPGELET: het Covid Safe Ticket is vereist om toegang te krijgen tot de tentoonstellingen en activiteiten van het museum.
 
AFSPRAAK

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (afspraak in het Forum)
Regentschapsstraat 3 - 1000 Brussel
Personen met beperkte mobiliteit - Regentschapsstraat 1A

 
Voor jongeren en volwassenen
 
TARIeven & reservatie

Deel 1 - 11:30 - To See With the Lips - 10€ / 8€ / 4€
Reserveren kan alleen per mail: museesurmesure@fine-arts-museum.be (FR) / museumopmaat@fine-arts-museum.be (NL)

Deel 2 - 15:00 - Meet the Artist + Alter Echo(e)s - 10€ / 8€ / 4€TICKET - RESERVATIE

Deze tarieven geven u toegang tot de permanente collecties en tot de tentoonstellingen Fabrice Samyn “To see with Ellipse” en Rachel Labastie, Aimé Mpane "Remedies". Het is mogelijk om voor verschillende activiteiten in te schrijven.  
 
MEER INFORMATIE 

reservation@fine-arts-museum.be
T + 32(0)2 508 33 33
Dinsdag, donderdag & vrijdag: 10:00 - 12:00 / 14:30 - 16:00