Credits en dankwoord

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel

Design & development: Typi Design, Brussel