Albrecht Bouts De tenhemelopneming van Maria

ca. 1500-1510 — Inv. 397

Albrecht Bouts : De tenhemelopneming van Maria

Beschrijving

  • Eik, uitgestoken
  • Afmetingen: 198 x 141
  • Herkomst: Vroegere depots. Eerste vermelding cat. 1803, nr. 90