Franciscus Haagen (Frans Hagen) Portret van een jonge vrouw (misschien Suzanna van Kretschmar, dochter van Sir Philibert Vernatti?) met een jonge zwarte huisbediende

1686 — Inv. 2954

Franciscus Haagen : De dame met het negertje

Beschrijving

  • Signatuur en jaartal naar onder naar links : F. Haagen / 1686
  • Afmetingen: 54,5 x 44
  • Herkomst: Legaat van dhr. Frédéric Gisler, Brussel, 1884