Gilles-Lambert Godecharle Andreas Lens, schilder (1739-1822)

1813 — Inv. 455

Gilles-Lambert Godecharle : Andreas Lens, schilder (1739-1822)

Beschrijving

  • Buste, gips
  • Signatuur en jaartal op de snijrand van de schouder links : Godecharle f t 1813 ; opschrift op de voorkant van het voetstuk : ANDRE LENS.
  • Afmetingen: 68 x 54 x 48 x 30
  • Herkomst: Opgenomen in de inventaris vóór 1844