Paul Bouré Liggende jonge faun

(1843) — Inv. 1072

Paul Bouré : Liggende jonge faun

Beschrijving

  • Liggende figuur, gips
  • Afmetingen: 89 x 129,5 x 55
  • Herkomst: Schenking van dhr. J.G. Bouré, vader van de kunstenaar, Brussel, 1850