Woord van de directeur

Samen met het hele team van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België heet ik u van harte welkom.

Zowel de kunstliefhebber als diegene die beroepshalve met kunst bezig is, kan in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België inspirerende momenten beleven of onverwachte ontdekkingen doen. De Koninklijke Musea bezitten meer dan 20.000 kunstwerken, van de vijftiende-eeuwse Vlaamse Primitieven tot de kunst van vandaag, waarvan een groot aantal te zien is op verschillende locaties. De voortdurende aankoop van nieuwe kunstwerken, de vele bruiklenen en bewaargevingen verlenen de instelling een internationale uitstraling.

De museumcollecties zijn het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek waarbij wetenschappelijk en documentair materiaal wordt verzameld. Dat onderzoek vindt zijn weg in wetenschappelijke publicaties en de actieve deelname aan projecten en evenementen (colloquia, conferenties, symposia...) in binnen- en buitenland. Daarnaast is er het educatieve luik waarbij de kunstwerken voor alle mogelijke doelgroepen toegankelijk wordt gemaakt.

Het publiek is van vitaal belang voor de Koninklijke Musea. Wij staan immers in dienst van de samenleving en haar ontwikkeling. Elk jaar ontvangen we meer dan 600.000 bezoekers. De publiekswerking richt zich tot specifieke doelgroepen (jongeren, volwassenen, mindervaliden, kwetsbare personen, een Belgisch en buitenlands publiek...). De musea houden ook gelijke tred met de evolutie van onze samenleving en met technologische ontwikkelingen. Het personeel zet zich dan ook in om van de musea een plaats van kennisoverdracht, participatie en creativiteit te maken. Want cultuur is een recht voor iedereen. Iedereen verdient een ontvangst ‘op maat’. Daarom ontwikkelen de musea specifieke strategieën die het wetenschappelijke koppelen aan het economische en het culturele zonder daarbij het aspect entertainment uit het oog te verliezen.

In de afgelopen jaren zagen talrijke projecten het licht, waarvan sommigen ons nauw aan het hart lagen zoals de opening op 2 juni 2009 van het Musée Magritte Museum dat een belangrijke toeristische aantrekkingspool in Brussel werd. We organiseerden tentoonstellingen die door het grote publiek, nationaal én internationaal, sterk gesmaakt werden: Rubens. Een genie aan het werk, Alechinsky. Van A tot Y, Symbolisme in België, Oriëntalisme in Europa. Van Delacroix tot Kandinsky, Stanley Kubrick Photographer, Jordaens en de Antieken en Kandinsky & Russia. Deze dynamiek wordt verder gezet in nieuwe tentoonstellingen over o.a. De erfenis van Rogier van der Weyden, Chagall of Monet en het Japonisme.

Het Musée Fin-de-Siècle Museum, dat op 5 december 2013 zijn deuren opende, toont het internationale belang aan van Brussel als knooppunt van de Europese kunstproductie tussen 1880 en 1914. Multidisciplinariteit (opera, schilderkunst, architectuur, literatuur) staat in dit museum centraal, zowel in de pedagogische tools als bij de presentatie van de werken. Dankzij de samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt het publiek er tevens de uitzonderlijke schenking Gillion-Crowet in een volledig nieuwe opstelling te zien.

Ik ben ervan overtuigd dat we de oorspronkelijke bewaarfunctie van het museum moeten overschrijden. In plaats van een melancholische herinnering aan een ver verleden kan het museum ook een verkenning van de toekomst worden. Zo kan elk nieuw museumproject uitgroeien tot een reflectie over onze hedendaagse identiteit. Ook dan zal een museum steeds een plek om te dromen blijven.

Tot binnenkort in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België!

 

Michel Draguet

Algemeen directeur