Disclaimer Copyrights

Tenzij anders vermeld, zijn alle gebruikte afbeeldingen op deze website afkomstig uit de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Brussel). De KMSKB hebben geprobeerd de rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde copyrightvermelding onjuist of onvolledig is, kunt u contact met ons opnemen.

Indien men beeldmateriaal reproduceert waarvan de rechten bij de KMSKB berusten (reproductierecht), is men verplicht de KMKSB hiervoor een schriftelijke toestemming te vragen en gebruikskosten te betalen.

Reproducties van kunstwerken die tot de verzamelingen van de KMSKB behoren, dienen volgende Copyright vermelding te dragen:
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel / naam fotograaf

Indien de kunstenaar nog leeft of minder dan zeventig jaar geleden overleden is, kunnen de kunstenaar, diens erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers rechten doen gelden bij de reproductie van het kunstwerk (auteursrecht). Om het gebruiksrecht te regelen dient de aanvrager zelf contact op te nemen met de betreffende belanghebbende of beheersvennootschappen zoals SABAM of SOFAM.