Educatie

Educateam, dat is een gepassioneerd team van kunsthistorici die rondleidingen, ateliers, stages en voordrachten in een of meerdere van onze Musea aanbieden. Voor kinderen, jongeren en volwassenen, al dan niet in groepsverband.

Educateam, dat is ook Museum op Maat, aangepaste activiteiten voor zij die extra ondersteuning vragen.

Educateam

Of neem een kijkje op de site extra-edu

Raadpleeg onze online agenda voor activiteiten voor individuelen en families

 

Logo MoM

Vier programma's op maat verwelkomen u graag op afspraak en naargelang het u schikt:

  • Equinox voor blinden en slechtzienden
  • Gebarentaal voor doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers
  • Komeet voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking
  • Sesam voor mensen in economische, sociale of culturele moeilijkheden

Contacteer Museum op Maat


Ons erfgoed beter kennen, dat is het beter beschermen.