Een gezicht krijgt een naam: Van Dyck's anonieme man geïndentificeerd

Gepubliceerd op 20.03.2018

De man in het  “Portret van een man” van de Vlaamse barokschilder Antoon Van Dyck is na lang en grondig onderzoek geïdentificeerd. De experts van het Jordaens and Van Dyck Panel Painting Project (JVDPPP), dat de schilderijen op paneel van Jacques Jordaens en Antoon van Dyck bestudeert, hebben ontdekt dat de geportretteerde de barokschilder Pieter Soutman, vriend en collega van Van Dyck, is.

Het portret werd eerder verkeerd geïdentificeerd als dat van de Vlaamse schilders Paul de Vos en Jan Boeckhorst. Justin Davies, medeoprichter van het JVDPPP, heeft echter een aanwijzing gevonden in de inventaris van de collectie van aartshertog Leopold-Wilhelm, waarin een portret door Van Dyck gerepertorieerd staat als “de schilder van de Koning van Polen”. Na wat zoekwerk ontdekte Davies dat Soutman van deze titel gebruik maakte vanaf 1624, het jaar waarin hij de officiële hofschilder werd van Sigismond III Vasa, koning van Polen.

Van Dyck en Soutman hebben samen voor Pieter Paul Rubens gewerkt in Antwerpen, vooraleer ze beroemd werden. En het is geweten dat Soutman zijn portret aan aartshertog Leopold-Wilhelm verkocht heeft in 1651.

Deze ontdekking vormt het middelpunt van een tentoonstelling in het Kunsthistorisches Museum van Wenen, van 23 maart tot 22 juli 2018.

Naast de publicatie van de catalogus van de tentoonstelling van Wenen, lanceert het JVDPPP zijn nieuwe open-access website www.jordaensvandyck.org, een archiefonderzoek naar de sleutelmomenten in het leven van beide kunstschilders.

JVDPPP is een samenwerking tussen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en de Universiteit van Amsterdam. Het project van vier jaar wordt volledig gefinancierd door het Fonds Baillet Latour en werd opgestart in 2016.