Internationale leerstoel Emile BERNHEIM 2018: MAGRITTE ET LE SURRÉALISME

Gepubliceerd op 16.03.2018

Deze internationale leerstoel over het oeuvre van René Magrite is georganiseerd in samenwerking met de Emile bernheimstichting, de Faculteit Filosofie en Sociale Wetenschappen van de Universtié libre de Bruxelles en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. De leersteol bestaat uit vier opleidingsmodules, begeleid door Magritte kenners of sprekers die aan een internationaal project werken m.b.t. het werk, de denkwereld en het leven van de kunstenaar.

Programma 

 

Praktische informatie

Lesroosten en plaatsen

  • ULB - F. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel, lokaalNA.4.302
    van 10u tot 12u
  • Openbare les door Partricia ALLMER (14 mei):
    ULB - F. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel, Auditorium AW.1.120
    van 18u tot 20u

Onderwijstalen
Frans (modules 1 tot 3), Engels (module 4)

Deelname
Gratis voor de studenten die zich voor deze opleiding aan de ULB ingeschreven hebben.
Openbare les:gratis maar verplichte registratie. Een formulier zal in de loop van april online hier online gezet worden.