Kunst, geweld en maatschappij!

Gepubliceerd op 19.01.2018

Het project ‘Kunst, geweld en maatschappij’ is een pilootproject werd opgestart door de Maecenas Circle met de steun van 4Wings Foundation en gerealiseerd door de dienst Publieksbemiddeling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Een Franstalige en een Nederlandstalige school droegen bij tot het welslagen van dit project: la Haute École Lucia de Brouckère (Anderlecht) en het Lyceum Martha Somers (Laken).
De laatste stap binnen het project is een dossier met een traject doorheen de verzameling langsheen zeven kunstwerken van de Middeleeuwen tot nu. Het is vooral gericht naar leraars en leerlingen van het secundair en hoger onderwijs ter voorbereiding van een thematisch bezoek aan het museum. Het dossier focust op een aantal aspecten van geweld in de kunst om zo te reflecteren over de huidige samenleving.

Download het dossier hier