Restauratie Suzanne Bambridge: Gauguin restaureerde zelf!

Gepubliceerd op 07.06.2017

Het is Paul Gauguins verjaardag vandaag (geboren op 7 juni 1848)! Een ideaal moment dus voor een kleine update over de restauratie van zijn “Portret van Suzanne Bambridge”. 

De restauratie van Paul Gauguins "Portret van Suzanne Bambridge" gaat mooi vooruit. Tijdens de restauratie botsten we echter op nieuwe ontdekkingen, wat extra analyses met zich mee bracht en de restauratietijd dus verlengt. Tijdens de eerste restauratiefase bleek namelijk dat, in tegenstelling tot wat de voorafgaande studies ons deden vermoeden, Paul Gauguin zelf bepaalde delen van het portret restaureerde, wellicht omdat de kwetsbare materie in Tahiti snel aftakelde.

De afdeling moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België heeft vervolgens besloten om de nieuwste onderzoeksmethoden van de röntgenfluorescentiespectrometrie (een Full Scan XRF analyse, ondernomen door de Universiteit van Luik) toe te passen. Deze analyse heeft niet alleen de precieze verspreiding en superpositie van de verschillende pigmenten in kaart gebracht, maar vooral de belangrijke aanpassingen door de kunstenaar zelf aangetoond. Het is dus met die cruciale nieuwe informatie dat we de restauratie van Gauguins meesterwerk minutieus en geduldig voortzetten. We danken u hartelijk voor uw begrip en updaten u graag opnieuw binnen een aantal weken!