Observeer hoe Suzanne Bambridges ogen weer tot leven komen in het meesterwerk van Paul Gauguin. We maken een vergelijking voor en na het verwijderen van de vernis en voor en na het verwijderen van de overschilderingen. Een matte blik krijgt zijn glans terug!

Het portret van Suzanne Bambridge is een van de meesterwerken van Paul Gauguin. Geschilderd tijdens zijn eerste verblijf in Tahiti (1891), is het eerste (en zeldzame) frontale portret dat hij maakte. Het werk onderging heel wat beproevingen en werd beschadigd door meerdere verplaatsingen, stockage en weinig professionele restauraties. Het werk werd uiteindelijk aangekocht door de KMSKB in 1923.

Hier nogmaals een stilstaand, vergelijkend beeld dat de evolutie heel duidelijk aantoont:

Vergelijking ogen Suzanne Bambridge

Onze dank gaat uit naar Gingo, Baillet Latour Fonds, de Maecenas Circle, Become A Friend en alle schenkers van deze crowdfundingsactie!