Paul Gauguins meesterwerk is dankzij de succesvolle crowdfundingsactie klaar voor restauratie. Deze video toont hoe "Het Portret van Suzanne Bambridge" het restauratieatelier wordt binnengerold om vervolgens zorgvuldig uit zijn kader te worden gehaald. De restauratie kan beginnen!

Het portret van Suzanne Bambridge is een van de meesterwerken van Paul Gauguin. Geschilderd tijdens zijn eerste verblijf in Tahiti (1891), is het eerste (en zeldzame) frontale portret dat hij maakte. Het werk onderging heel wat beproevingen en werd beschadigd door meerdere verplaatsingen, stockage en weinig professionele restauraties. Het werk werd uiteindelijk aangekocht door de KMSKB in 1923.

“Dit werk van Gauguin, dat momenteel vertekend is, zal na de restauratie zijn originele aspect terugvinden. Het publiek zal het werk dus kunnen ontdekken zoals Gauguin het voor ogen had.”, zegt Etienne Van Vyve, restaurator. “Ik ben ongeduldig om aan de restauratie te beginnen van een meesterwerk dat zoveel geschiedenis in zich draagt.”, voegt hij hieraan toe.

Dit belangrijk werk in het oeuvre van Paul Gauguin wordt regelmatig in bruikleen gevraagd voor internationale tentoonstellingen. De fragiele staat van het doek liet het echter niet toe om het museum te verlaten. De restauratie maakt de bruikleen ervan dus opnieuw mogelijk.

Onze dank gaat uit naar Gingo, Baillet Latour Fonds, de Maecenas Circle, Become A Friend en alle schenkers van deze crowdfundingsactie!