Archief AKMSKB

Het behoort tot de taak van het Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AKMSKB) om het historische archief van de instelling te conserveren, te ontsluiten en bekend te maken. Naast de documenten, ontvangen of opgemaakt door de Koninklijke Musea, die direct verband houden met de functies en de activiteiten van de instelling (het zgn. institutioneel archief) bewaart het AKMSKB ook enkele kleinere archiefbestanden van overheidsorganen, verenigingen of particulieren die een historische band hebben met de Koninklijke Musea (verwante archieven).

Momenteel omvat het totaalbestand meer dan 600 lopende meter documenten. De oudste dateren van het einde van de 18e eeuw, net vóór het Consulair Besluit van 14 Fructidor jaar IX, bekend als het arrêté Chaptal, waarmee de oprichting van het Museum van Brussel een feit werd.

Het archievenoverzicht (binnenkort op deze site beschikbaar in een pdf) geeft een beknopte opsomming  van de diverse archieven en verzamelingen berustend in het AKMSKB. Worden opgegeven voor elk archief of verzameling: de juiste benaming, de uiterste data, de omvang uitgedrukt in meter, de naam van de archiefvormer, een korte beschrijving van de inhoud, de aanwezigheid van inventarissen of van eventuele oude archieftoegangen (correspondentieregisters, kaartsystemen, lijsten) en informatie omtrent openbaarheid en toegankelijkheid.

In het AKMSKB worden niet bewaard:

  • de zgn. “wetenschappelijke dossiers” (de individuele documentaire dossiers, één per kunstwerk uit de KMSKB kunstcollecties): hoewel deze deel uitmaken van het institutioneel archief blijven ze permanent bewaard in de conservatiedepartementen;
  • publicaties, enkele zeldzame uitzonderingen niet te na gesproken. 

WENST U HET ARCHIEF TE RAADPLEGEN?

Op dinsdag en donderdag van 9.30 u tot 12 u en van 13 tot 16 u, maar enkel na afspraak en afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen in de leeszaal.

Waar? : Museumstraat 5 – 1000 Brussel

Sluitingstijden

  • 27/02 - 03/03/2017
  • 03/04 - 17/04/2017
  • 25/05/2017
  • 03/07 - 29/09/2017
  • 30/10 - 03/11/2017
  • 25/12/2017 - 12/01/2018

CONTACT

Michèle Van Kalck
Museumstraat 9 – 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 508 33 98
Fax: +32 (0)2 508 32 32