Bibliotheek

De museumbibliotheek is een wetenschappelijke, kunsthistorische bibliotheek met bewaarfunctie.

Op het gebied van schone kunsten van de late middeleeuwen tot op heden is de bibliotheek een van de meest unieke bibliotheekverzamelingen. Zij is gespecialiseerd in de Vlaamse en Hollandse kunst en de 19de- en 20ste-eeuwse Belgische kunst. Ook haar bijzondere collectie 19de-eeuwse veilingcatalogi en het groot aantal publicaties over het surrealisme genieten een wereldwijde vermaardheid. Daarnaast bezit zij een grote collectie tijdschriften (ca. 3.000 verschillende titels in totaal) en enkele abonnementen op databanken waaronder Artbibliographies Modern, Art Index, Art Sales Catalogues Online en Artprice. Sinds 1994 is de bibliotheek eveneens een van de officiële partners van de Provenance Index of the Getty Art History Information Program, een prestigieus project dat de opdracht heeft een databank samen te stellen waarin alle schilderijen zijn opgenomen die tussen 1600 en 1900 op Europese veilingen werden verkocht. Er wordt ook steeds meer een beroep gedaan op de bibliotheek om zeldzame en waardevolle publicaties in bruikleen te geven aan tijdelijke tentoonstellingen.

Online catalogus

Contact

Toegang: Museumstraat 5  1000 Brussel

Ingrid Goddeeris
Administratief adres: Museumstraat 9  1000 Brussel

Tel.: + 32 (0)2 508 33 20
Fax: + 32 (0)2 508 32 32

Openingsuren

De leeszaal, met 18 werkplaatsen, is toegankelijk voor het publiek op dinsdag en donderdag, van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00. Geen enkele reservatie op voorhand is mogelijk.

Tussen 13:00 en 14:00 uur worden geen aanvragen van boeken of fotokopieën aanvaard.

De leeszaal van de bibliotheek zal gesloten zijn

 • 27/02 - 03/03/2017
 • 03/04 - 17/04/2017
 • 25/05/2017
 • 03/07 - 29/09/2017
 • 30/10 - 03/11/2017
 • 25/12/2017 - 12/01/2018

TARIEVEN

De bibliotheek heeft als voornaamste doelstelling hulp te bieden aan het wetenschappelijk personeel van het museum bij het vervullen van diens opdracht. Niettemin staat ze ook open voor:

 • beroepsmensen en specialisten uit de kunsttakken
 • onderzoekers en studenten uit de kunstwetenschappen
 • iedereen die aantoont gespecialiseerd onderzoek te verrichten

Inschrijving in de bibliotheek gebeurt tegen betaling aan de balie, op eenvoudig vertoon van de identiteitskaart. 

 • Jaarkaart: € 20

verminderd tarief voor de studenten en beroepsbeoefenaars uit de kunstwetenschappen: € 5

 • Maandkaart: € 2,5

Een reglement is ter beschikking van de lezers. Niet-naleving ervan geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting.

Uitleendienst

 • Geen enkel werk mag de bibliotheek verlaten.
 • Het raadplegen van de bestanden en het gebruiken van de werken zijn slechts mogelijk op vertoon van de lezerskaart.
 • Het aantal gelijktijdig aan te vragen werken is beperkt tot 5 per lezer.
 • De wachttijd voor een werk duurt niet langer dan een kwartier.
 • De lezer heeft de mogelijkheid gedurende hoogstens vijftien dagen de door hem aangevraagde werken te doen reserveren.

Fotokopieën

Enkel het reproduceren voor louter onderzoeks- of studiedoeleinden van persoonlijke aard is toegestaan.

Prijs: € 0,25 /kopie