Digitaal Museum

Het Digitaal Museum werd in het leven geroepen in het kader van de informatisering van de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Momenteel beheert deze dienst verschillende projecten die betrekking hebben op de elektronische inventarisatie van de kunstwerken.

In de wereld van het culturele en artistieke erfgoed is digitalisering tegenwoordig meer dan ooit aan de orde, en dat geldt zowel voor conservering en informatieverspreiding als voor de herwaardering en de studie van de museumcollecties.

Met de oprichting van een departement dat zich uitsluitend met deze problematiek bezighoudt, willen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zich opwerpen als hoofdrolspeler in het domein en tot nationale en internationale samenwerkingsverbanden komen.

Het Digitaal Museum leidt een aantal onderzoeksprojecten met betrekking tot de digitale inventarisatie van kunstwerken, draagt bij tot de online ontsluiting van de collecties met de FABRITIUS- en de LOANA-catalogi (Fine Arts BRussels InTernet & Intranet USers en LOAned Artworks), en superviseert de Fotodienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Projecten

INSIGHT       2017 > 2020

Intelligent Neural Systems as InteGrated Heritage Tools

Financiering: BELSPO (BRAIN-project)
Partners: Universiteiten van Antwerpen, Gent en Luik / Cinquantenaire Museum / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België

Het doel van dit project is om de toepassing van geautomatiseerde algoritmen uit het veld van de Artifical intelligence (AI) aan te moedigen binnen de culturele erfgoedsector en deze zo te helpen bij de inspanningen om digitale collecties voortdurend uit te breiden.

INSIGHT is een academisch onderzoeksproject dat zich focust op het digitale vermogen van twee museumclusters in Brussel: de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Dit project wilt vooral de recente ontdekkingen op het vlak van Artificial Intelligence (taaltechnologie en computervisie specifiek) in de praktijk brengen om de rijke collecties aan te vullen met descriptieve metadata.


SHAREX       2016 > 2018

Shared Art Exhibitions

Cofinanciering: Creative Europe Programme van de Europese Unie
Partners: Wallmuse / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België / State Museum of Contemporary Art of Greece

Het doel binnen dit project is om digitale tentoonstellingen te maken die de collecties uit verschillende musea, festivals en kunstcentra samenbrengt, zodat deze kunnen worden vertoond op publieke plaatsen.

Het respect en de bescherming van de rechten zijn een belangrijk aspect van dit Europees project. Elk lid moet zich houden aan de regels en voorwaarden. Technische ondersteuning wordt aangeboden om nieuwe artistieke of educatieve digitale tentoonstellingen te creëren. Deze montages (of digitale tentoonstellingen) kunnen worden samengesteld door een individu of meerdere gebruikers, die de montage naderhand kunnen vertonen op een plek naar keuze.


DIGIT-03       2014 > 2018

Digitaliseringsplan van het Federaal Wetenschapsbeleid

Financiering: BELSPO
Partners: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België / Koninklijk Instituut voor Cultureel Erfgoed / Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen / Koninklijk Museum van Centraal-Afrika / Koninklijk Archieven van België / Koninklijke Bibliotheek België / Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie / Koninklijk Meteorologisch Instituut / Koninklijke Sterrenwacht van België en Planetarium / Koninklijk Belgisch Filmarchief

Het DIGIT-03-progamma is bedoeld om het enorme Belgische federale erfgoed dat verspreid is over de grote musea, bibliotheken, onderzoeksinstituten, archieven, foto-, audio- en visuele archieven van België, te digitaliseren. Het programma is ontworpen om de volledige digitaliseringscyclus te dekken: digitalisering, bewaring en hergebruik. 


DCA       2011 > 2013

Digitising Contemporary Art

Cofinanciering: CIP-ICT Policy Support Programme van de Europese Unie
Projectleider: PACKED vzw (Brussel)

‘Digitising Contemporary Art’ beoogde de digitalisering van hedendaagse kunst (na '45) en de implementatie van de gerealiseerde beelden op de culturele portaalsite Europeana. Grote delen van de collecties van 21 Europese kunstinstellingen, verspreid over 12 landen, werden zo toegankelijk gemaakt via het Europeana-portaal (www.europeana.eu). Het klaren van copyrights ging hieraan vooraf. Binnen het DCA-project werden eveneens best practices uitgewerkt aangaande de digitaliseringsworkflow.

Tijdens het DCA-project werden binnen de KMSKB meer dan 450 schilderijen, 115 sculpturen, 3720 werken op papier en 400 affiches gedigitaliseerd. De deelname aan dit Europees project voorzag de KMSKB van extra middelen om op korte tijd grote vorderingen te maken in hun taak om de nationale collecties te digitaliseren. Voor het eerst droegen de KMSKB bij in de toelevering van digitale content aan de culturele portaalsite Europeana.