Digitaal Museum

Het Digitaal Museum werd in het leven geroepen in het kader van de informatisering van de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Momenteel beheert deze dienst verschillende projecten die betrekking hebben op de elektronische inventarisatie van de kunstwerken.

In de wereld van het culturele en artistieke erfgoed is digitalisering tegenwoordig meer dan ooit aan de orde, en dat geldt zowel voor conservering en informatieverspreiding als voor de herwaardering en de studie van de museumcollecties.

Met de oprichting van een departement dat zich uitsluitend met deze problematiek bezighoudt, willen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zich opwerpen als hoofdrolspeler in het domein en tot nationale en internationale samenwerkingsverbanden komen.

Het Digitaal Museum leidt een aantal onderzoeksprojecten met betrekking tot de digitale inventarisatie van kunstwerken, draagt zijn steentje bij aan de online ontsluiting van de collecties met de FABRITIUS- en de LOANA-catalogi (Fine Arts BRussels InTernet & Intranet USers en LOAned Artworks), en superviseert de Fotodienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.