BePAPER Belgian Art on Paper in a European Perspective. 1918-1950

2020 > 2024

Promotor(s) : Dr. Inga Rossi-Schrimpf (RMFAB) ; Co-Promotor(s): Karine Lasaracina (RMFAB) ; Prof. Dr. Sascha Bru (KUL) ; Prof. Dr. Michel Draguet (ULB/RMFAB) ; Prof. Dr. Frederik Truyen (KUL)

Onderzoeker(s) : Lies Van de Cappelle (RMFAB)

Het BePAPER-project geeft een eerste overzicht van de Belgische avant-gardewerken op papier binnen een internationale context tussen 1918 en 1950, d.w.z. tot het begin van CoBrA en de opkomst van de zogenaamde neo-avant-gardes. Zo zal worden bijgedragen tot een betere definitie van de collectiecategorie "moderne werken op papier".

Dit project bestudeert en ontsluit Belgisch avant-gardistisch "werk op papier" (waaronder we autografische, unieke kunstwerken begrijpen die gebruik maken van papier als basismateriaal, zoals tekeningen, aquarellen, collages en papierassemblages) tussen 1918-1950. Het project bouwt voort op de collectie "werk op papier moderne kunst" van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Voor de periode van ca. 1918 tot 1950 bevat de collectie ongeveer 2400 losse bladen en schetsboeken, waarvan de helft door Belgische avant-gardekunstenaars is gemaakt. Tot deze kunstenaars behoren de futurist Jules Schmalzigaug, de expressionisten Frits van den Berghe, Joseph Cantré, Gustave De Smet en Constant Permeke, de constructivisten Jozef Peeters, Karel Maes, Felix De Boeck, Victor Servranckx, Edmond van Dooren en Pierre-Louis Flouquet, de surrealisten Paul Delvaux, René Magritte en E.L.T. Mesens en ook de dadaïst Paul Joostens. Naast deze kunstwerken zal de studie in de eerste plaats gebaseerd zijn op fondsen en documentatie uit het Archief voor Hedendaagse Kunst in België (AHKB), het Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AKMSKB) en de museumbibliotheek.

De belangrijkste doelstelling van het project is te onderzoeken waarom en hoe deze grote verscheidenheid aan Belgische klassieke avant-gardekunstenaars zich tijdens het interbellum tot papier heeft gewend. De eventuele late toe-eigeningstendensen binnen de Belgische avant-gardes en de opkomst van trends die reeds wijzen op de neo-avant-gardes zullen hiervan worden geïsoleerd. In de tweede plaats willen we de KMSKB-collectie van werken op papier beter ontsluiten; d.m.v. de bevindingen van deze studie en door de ontwikkeling van open data oplossingen. Diverse outreach-evenementen, zoals conferenties, publicaties of tentoonstellingen, zullen zich zowel op een wetenschappelijk publiek (+ studenten) als een breder publiek richten.

Het BePAPER-project is een BRAIN-project, gesteund door BELSPO.

 

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België werven aan: een data- en informatiearchitect (m/v/x), een wetenschappelijk assistent (m/v/x) en een doctorandus (m/v/x) in het kader van dit project.

 

SOLLICITEREN

Vacature: Data- en Informatiearchitect | BePAPER (PDF)

Vacature: Wetenschappelijk assistent | BePAPER (PDF)

Deadline: 26 april 2020

Vacature: Doctorandus | BePAPER (PDF)

Deadline: 1 juni 2020

 

MEER INFO

... over het project en de functie "data- en informatiearchitect"?

Mevrouw Karine Lasaracina (co-promotrice van het project)
en mevrouw Lies Van de Cappelle (wetenschappelijk attachee)
karine.lasaracina@fine-arts-museum.be   |   lies.vande.cappelle@fine-arts-museum.be

... over het project en de functie "wetenschappelijk assistent"?

Mevrouw Inga Rossi-Schrimpf - projectverantwoordelijke 
inga.rossi@fine-arts-museum.be

... over het project en de functie "doctorandus"?

Mevrouw Inga Rossi-Schrimpf - projectcoördinator
inga.rossi@fine-arts-museum.be

of de heer Sascha Bru
sascha.bru@kuleuven.be

 

... over de arbeidsvoorwaarden?

De heer Jan Stalpaert
+32 (0)2 508 32 86
jan.stalpaert@fine-arts-museum.be