Lancering van de Goldwasserschenking: filantropie ter ondersteuning van hedendaagse kunst De eerste laureaat: Emmanuel Van der Auwera

Gepubliceerd op 03.09.2019

Brussel, 3 september 2019.

De Stichting Goldwasser, die recent werd opgericht, lanceert een jaarlijkse schenking ter ondersteuning van de hedendaagse kunst: de Goldwasserschenking. Die onderscheiding, met een waarde van 10.000 euro, wordt voor het eerst toegekend aan een jonge hedendaagse Belgische kunstenaar: Emmanuel Van der Auwera. De stichting werkt daarvoor samen met twee grote spelers in het Belgische artistieke landschap: de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en het WIELS.

 

‘Met deze schenking willen we niet alleen jonge hedendaagse kunstenaars en kunstenaressen steunen, maar hun werk ook een plek geven in onze grote kunstinstellingen,’ zegt André Goldwasser, oprichter en vrijwilliger bij de Stichting Goldwasser. ‘Daartoe omringen we ons met de expertise van twee instellingen, waartussen we een brug slaan: WIELS, dat met zijn tentoonstellingen en zijn residentieprogramma rechtstreeks in contact staat met de hedendaagse artistieke praktijk, en de KMSKB, die veel ervaring in huis hebben inzake de bewaring en de presentatie van hun collecties.

 

Selectie van de kunstenaars

De Goldwasserschenking vloeit voort uit de wens van kunstliefhebbers om de hedendaagse kunst te steunen. De stichting selecteerde samen met een professionele jury een werk van een Belgische kunstenaar die heeft deelgenomen aan het residentieprogramma van WIELS. Dat werk wordt vervolgens aangekocht door de stichting en als schenking overhandigd aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, waar het opgenomen en gevaloriseerd wordt in de collectie. Het is een schitterende onderscheiding voor het werk van de kunstenaar, maar ook een unieke kans voor de KMSKB, die zo hun collectie kunnen verrijken*. 

 

‘WIELS streeft ernaar reflecties en ontmoetingen rond hedendaagse kunst te stimuleren,’ zegt Dirk Snauwaert, de directeur van WIELS. ‘Het residentieprogramma verwelkomt jaarlijks een twintigtal Belgische en internationale kunstenaars in de negen ateliers die zich achteraan in het gebouw bevinden. Daarbij is het doel de artistieke praktijk te verdiepen door tijd te maken voor reflectie, discussie en uitwisseling van ideeën, in groep en individueel met mentors; tijd voor experiment en creatie; tijd ook om een duurzame relatie aan te gaan met kunstmilieus en met de stad, Brussel, de hoofdstad van Europa. Deze prijs, die zal worden toegekend aan opkomende kunstenaars, maakt het mogelijk om hun de museale erkenning te verschaffen die in zekere zin het culminatiepunt is van een proces van erkenning door het publiek. Het is ook de kroon op het werk van WIELS als platform voor nationale en internationale hedendaagse kunst, én het draagt bij tot een herlancering van het beleid om Belgische kunstenaars op te nemen in de collecties van de grote instellingen, dat sterk heeft geleden onder bezuinigingen. Met de Stichting Goldwasser zoeken we in Brussel samen naar manieren om de leemtes in te vullen waar het systeem tekortschiet.’

 

‘Deze drievoudige samenwerking toont ook de functie van de Koninklijke Musea op het vlak van hedendaagse kunst. Dankzij de expertise van WIELS kunnen we anticiperen op wat vandaag nog vernieuwend is en morgen als kunst zal worden erkend, een uitdaging die we moeten aangaan om onze collecties te blijven verrijken,’ zegt Michel Draguet, Algemeen Directeur van de KMSKB.

 

Eerste Goldwasserschenking

De eerste laureaat van deze schenking is Emmanuel Van der Auwera. Zijn werk zal binnenkort voor het eerst worden voorgesteld in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. De opbrengst van het aangekochte werk zal volledig naar de kunstenaar gaan, en de Stichting Goldwasser zal het vervolgens aan de KMSKB schenken. Zo zal de prijs ieder jaar het gemeenschappelijk erfgoed verrijken via de collectie van de KMSKB, en steun bieden aan de hedendaagse kunstcreatie.

*onder voorbehoud van de goedkeuring van de Aankoopcommissie van de KMSKB, die dit unieke samenwerking alleen maar kan toejuichen.