Expo ’58, hedendaagse kunst op de wereldtentoonstelling

>