Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst

Tentoonstelling

>

Het oeuvre van Magritte is en blijft een grote referentie voor elke artiest die nadenkt over de praktijk van de beeldproductie, over de representatie of de transformatie van de werkelijkheid. De tentoonstelling brengt kunstenaars samen die, sinds de jaren ’80, de dialoog zijn aangegaan met die “période vache” van Magritte. Van George Condo tot Gavin Turk, van Sean Landers tot David Altmejd.

 

Sinds zijn dood in 1967 heeft Magritte nooit opgehouden te leven. De tentoonstelling van de KMSKB bewijst dit door de bijzondere dialoog te belichten die Marcel Broodthaers met Magrittes werk onderhield vanaf 1964. De invloed van de “woordschilderijen” (1927-29) was zowel in België als in de Verenigde Staten onmiskenbaar en droeg bij tot de ontpopping van de conceptuele kunst. Broodthaers is Magritte enorm veel verschuldigd, een relatie die zich articuleert rond een grote gedeelde passie voor Mallarmé.

De band tussen Magritte en Broodthaers concretiseerde zich aan het einde van de oorlog. Een moment waarop Magritte het surrealisme wou herdefiniëren door het in het teken van de zon en verlangen te plaatsen, zijn zogenaamde Renoir periode. Deze periode loopt op haar einde met de reeks werken die hij “vache” noemde, tentoongesteld in Parijs in 1948. Deze doodsteek aan het schilderen door het schilderen zelf definieerde en definieert nog steeds de essentie van de hedendaagse creatie. Verre van de kritische toon in de correspondenties tussen Broodthaers en Magritte, is het in deze tentoonstelling de bedoeling om voorrang te geven aan de onderwerpen, al dan niet op ironische wijze.

 

De tentoonstelling zal elke dag (7/7) geopend zijn. Tijdens de duurtijd van de tentoonstelling (13.10.2017 - 18.02.2018) zal ook het Musée Magritte Museum dagelijks geopend zijn voor het publiek.

 

Praktische informatie

Adres

Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

Mail  / +32 (0)2 508 32 11

Openingsuren

Ma (!) - Vrij: 10:00 - 17:00
Weekend: 11:00 - 18:00
Op 24 & 31 december: 11:00 - 14:00

De kassa's sluiten een half uur voor sluitingstijd.
Personen die recht hebben op een gratis ticket (vb.ICOM/journalist), dienen zich hiervoor te wenden tot onze ticketing dienst.

Online Tickets


Sluitingsdagen

1 & 11 november / 25 december 2017
1 & 11 januari 2018


MUSEUM OP MAAT

Specifieke rondleidingen en ateliers voor kwetsbare doelgroepen en socioculturele organisaties.

Contact

Tarieven

Individuele bezoekers
EXPO
EXPO + Musée Magritte Museum
Volwassene € 14,50 € 19,50
Senior (+65 jaar) € 12,50 € 17,50
Kind / Jongere (-26 jaar) € 8,00 € 10,00
Belgisch onderwijzend personeel € 8,00 € 8,00
Persoon met een beperking + begeleider € 8,00 € 10,00
Vrienden van de KMSKB / Pers / ICOM € 0,00 € 0,00
Groepen
Volwassene (min. 15 personen of meer) € 10,50  
Schoolgroepen (-26 jaar) € 3,50  
Rondleidingen
SCHOLEN
Rondleiding
1u30, 15 lln. max + 1 gratis begeleider
€ 105 (€ 115 in WE) (toegang inbegrepen)
Rondleiding-atelier
1u30, 12 lln. max + 1 gratis begeleider
€ 110 (€ 120 in WE) (toegang inbegrepen)                                               
VOLWASSENEN
Rondleiding

1u30, 15 lln. max 15 à 20 pers.

€ 75 (€ 95 in WE) + € 10,5 / p.p.                                  
Reservatie per mail  / +32 (0)2 508 33 33
Di - vrij: 09:30 - 12:00 / 14:00 - 16:00

Toeslag van € 12,5 per gidsprestatie in een vreemde taal (EN-IT-ES-EL-RU-JA)

 

Programma rond de tentoonstelling

 


Tentoonstellingsbezoek

 Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst

29/10
26/11
10/12
28/01
04/02
Meet the curator

Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst. Met Michel Draguet, tentoonstellingscommissaris en algemeen directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

21/10
Museum op Maat
Bezoek voor blinden en slechtzienden

 

27/10
 
Activiteiten

Magritte. Het surrealisme in België met Eric Rinckhout / Davidsfonds Academie

07/11

René Magritte. Het verraad van de beelden / Cursus Amarant

29/11